Muziejus šiandien: dirba iki 17:00
Žemaičių plentas 75, Kaunas | Kaip atvykti?

KAUNO TVIRTOVĖ

1879–1918

Kauno tvirtovės istorija

Kauno tvirtovės istorija. Gigantiško, moderniausio tuometinėje Rusijos imperijoje gynybinio XIX a. pab.–XX a. pr. objekto Kauno tvirtovės istorija, atskleidžiama autentiškose IX forto erdvėse. Forto kareivinėse ir puskaponieryje įrengtose ekspozicijose lankytojai supažindami ne tik su IX forto, bet ir kitų Kauno tvirtovės objektų statyba, jų modernizacija bei neįgyvendintais projektais. Galima išvysti tvirtovėje naudotų artilerijos pabūklų maketus bei prisiliesti prie tikslių jų kopijų; pažvelgti kaip XX a. pradžioje atrodė Kauno tvirtovės gynėjai – jos įgula. Lankytojai gali pasivaikščioti klaidžiomis IX forto gynybinius įtvirtinimus jungiančiomis požeminėmis susisiekimo galerijomis bei patirti tai, ką jautė forto gynėjai, išgirdę kurtinantį sviedinio sprogimo garsą.

Pirmasis pasaulinis karas

Pirmasis pasaulinis karas – tai pirmasis žmonijos istorijoje modernus ir globalus karinis konfliktas, į kurį buvo įtraukta daugiau nei 1,5 milijardo Žemės gyventojų, o į kariuomenes mobilizuota apie 60 milijonų žmonių. Ekspozicijoje daugiausiai dėmesio skiriama Lietuvos teritorijoje vykusiems karo veiksmams: eksponuojamos retos aptariamo laikotarpio fotografijos, autentiški Rusijos ir Vokietijos kariuomenių kareivių ekipuotės bei buities daiktai, apdovanojimai ginkluotė, artilerijos sviedinių kolekcija. IX forto dvisienyje-patrankų slėptuvėje lankytojai gali susipažinti su Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karų artilerijos pabūklais.