Muziejus šiandien: dirba iki 18:00
Žemaičių plentas 73, Kaunas | Kaip atvykti?

SOVIETINĖ OKUPACIJA

1940-1941 ... 1944-1990

Pirmoji sovietinė okupacija (1940-1941 m.)

1940 m. prasidėjus sovietinei okupacijai IX forte buvo kalinami daugiausiai politiniai kaliniai prieš išsiunčiant juos į tremtį atokiose Sovietų Sąjungos vietovėse. Ekspozicijoje lankytojai gali susipažinti su IX forte šiuo laikotarpiu kalėjusių žymių Lietuvos visuomenės veikėjų – inžinieriaus Juozo Enčerio, mokytojo Kazimiero Baršausko, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių vadovo Vlado Tiškaus, vieno iš Lietuvos prekinio laivyno kūrėjų Teodoro Reingardo, filosofijos mokslų daktaro ir žurnalisto Prano Dielininkaičio bei kitų asmenų kaltinimo bylomis, dokumentais, nuotraukomis iš kalinimo vietų, sovietų lageriuose rašytais laiškais ir kitais asmeniniais daiktais.

Antroji sovietinė okupacija (1944-1990 m.)

Sugrįžus sovietams toliau tęsėsi represijos nukreiptos prieš Lietuvos gyventojus. Kauno IX forto muziejaus Okupacijų ekspozicijoje lankytojai supažindinami su sovietiniu teroru Lietuvoje bei masiniais gyventojų trėmimais į Sibirą. Eksponuojama deportavimo instrukcija, tremties vietų žemėlapis, Sibiro lagerių vaizdai, politinių kalinių asmeniniai daiktai. Atskiras dėmesys skiriamas Lietuvos karininkams, kuriuos sovietų valdžia įkalino Norilsko lageriuose. Eksponuojamos jų nuotraukos, asmeniniai daiktai, uniformos.

Viso sovietmečio metu vyko pasipriešinimas režimui – iš pradžių pasireiškęs kaip ginkluotas partizaninis karas, kurį vėliau pakeitė pasyvioji rezistencija. Pasipriešinimo sovietiniam režimui istoriją perteikia Okupacijų ekspozicijos dalys, skirtos Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) veiklai tėvynėje ir Sibiro lageriuose bei didžiulį rezonansą tuometinėje visuomenėje sukėlusį viešą Romo Kalantos susideginimą. Ekspozicijoje eksponuojami asmeniniai R. Kalantos daiktai, ekspertizės išvados apie R.Kalantos mirtį, po mirties likusių drabužių likučiai.