Muziejus šiandien: dirba iki 18:00
Žemaičių plentas 73, Kaunas | Kaip atvykti?

FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS

KAUNO TVIRTOVĖ ŠIANDIEN

XIX a. pab. – XX a. pr.  Lietuva buvo Rusijos imperijos dalis, o Kaunas – strategiškai svarbus miestas prie vakarinių sienų. Siekiant apsisaugoti nuo Vokietijos imperijos 1879 m. buvo priimtas nutarimas Kauną paversti galinga tvirtove. Iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios Kaune ir jo apylinkėse buvo pastatyta daugybė karinių objektų: fortų, kareivinių, artilerijos baterijų, kitų įtvirtinimų. 1915 m. vasarą, vykstant Pirmajam pasauliniam karui, Vokietijos imperijos kariuomenė puolė Kauno tvirtovę, kuri po įnirtingų mūšių buvo užimta rugpjūčio 18 d. Praėjus 105 metams nuo Kauno tvirtovės užėmimo daugelis tvirtovės objektų pritaikyti lankymui. IX forte jau daugiau nei 60 metų veikia Kauno IX forto muziejus, kuris kviečia į karinį paveldą pažvelgti pro fotoaparato objektyvą ir dalyvauti fotografijų konkurse „Kauno tvirtovė šiandien“.

Konkurso tikslas – skatinti visuomenės domėjimąsi gynybiniu paveldu ir prisidėti prie Kauno tvirtovės objektų pažinimo bei įvairiapusiško atskleidimo pasitelkiant menines priemones.

Siekiami rezultatai:

 • Surengta meninių fotografijų paroda ir išleistas parodos katalogas.
 • Išrinktos 3 geriausiai paveldą atspindinčios meninės fotografijos ir jų autoriai apdovanoti prizais.

KONKURSO TAISYKLĖS

Dalyvavimo konkurse sąlygos:

 • Konkurse gali dalyvauti visi norintys. Dalyvavimas konkurse yra nemokamas.
 • Fotografijas konkursui galima pateikti iki 2020 m. birželio 8 d. Vėliau atsiųstos fotografijos nebus įtrauktos į konkursą.
 • Vienas dalyvis/autorius gali siųsti ne daugiau kaip 3 fotografijas.
 • Fotografijose turi būti užfiksuoti Kauno tvirtovės objektas(-ai) arba jų fragmentas(-ai). (Objektų sąrašas pridedamas, žiūrėti priedą Nr.3)
 • Konkurse gali dalyvauti ir prieš konkurso paskelbimą padarytos fotografijos.
 • Konkursui pateiktose fotografijose negali būti vaizduojami žmonės.
 • Konkursui pateiktose fotografijose neturi būti užfiksuota jokio nepadoraus, moralės ir etikos normoms bei Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančio turinio.
 • Atsiųsdamas fotografiją(-as) ir dalyvaudamas konkurse dalyvis:
  • patvirtina, kad pats yra atsiųstų fotografijų autorius;
  • sutinka, kad fotografijos bus publikuojamos neatlygintinai;
  • sutinka, kad jo vardas ir pavardė būtų nurodomi parodoje ir kataloge;
  • patvirtina, kad yra susipažinęs su konkurso taisyklėmis, ir sutinka jų laikytis.

Techniniai reikalavimai fotografijoms:

 • Fotografijos siunčiamos skaitmeniniu JPG/JPEG formatu.
 • Fotografijų bylos formatas neturi viršyti 10 MB.
 • Didžiosios kraštinės ilgis – ne mažiau kaip 2500 pikselių.
 • Raiška – 300 DPI.
 • Fotografijos gali būti nežymiai redaguotos kompiuterinės grafikos programomis.
 • Negalima pašalinti fotografijose esančių objektų ar pridėti naujai sukurtų elementų.
 • Fotografijos, neatitinkančios techninių reikalavimų, nebus vertinamos ir konkurse nedalyvaus.

Fotografijų pateikimas:

 • Dalyvis, norėdamas dalyvauti konkurse, Kauno IX forto muziejaus failų talpykloje „Dropbox“ turi pateikti:
  • Užpildytą dalyvio anketą (žiūrėti priedą Nr.1), kurioje nurodyti kontaktiniai dalyvio duomenys bei autoriaus idėją atspindintis fotografijos pavadinimas ir trumpas aprašymas.
  • Fotografiją(-as), kurių failų pavadinimuose turi būti nurodytas dalyvio vardas ir pavardė. Pavyzdžiui, vardas_pavarde.jpg
 • Failų pateikimas detaliai aprašytas konkurso taisyklių priede Nr. 2
 • Kitu būdu pateiktos fotografijos nebus priimtos ir vertinamos.

Fotografijų vertinimas:

 • Fotografijų vertinimas vyks 2020 m. birželio mėnesį.
 • Konkursui atsiųstas fotografijas vertins kompetentinga komisija, sudaryta iš Kauno IX forto muziejaus darbuotojų, profesionalių fotografų ir paveldo specialistų.
 • Komisija vertins dalyvių fotografijas pagal šiuos kriterijus:
  • idėjos originalumas;
  • kompozicija;
  • techninis išpildymas (atitikimas taisyklėse nustatytiems reikalavimams);
 • Komisija įvertins ir atrinks menines fotografijas (iki 25 vnt.), kurios bus eksponuojamos Kauno IX forto muziejaus parengtoje parodoje ir išspausdintos parodos kataloge.
 • Konkurso organizatoriai įsipareigoja el. paštu informuoti tik tuos dalyvius, kurių fotografijos bus atrinktos eksponuoti parodoje. Neatrinktų fotografijų autoriai atskirai informuojami nebus.
 • Komisija taip pat įvertins ir nustatys trijų geriausiai tvirtovės paveldą atspindinčių meninių fotografijų autorius – konkurso laimėtojus, kurie bus paskelbti parodos atidarymo metu 2020 m. rugsėjo mėnesį (data bus tikslinama).

Kitos sąlygos:

 • Kauno IX forto muziejus įsipareigoja konkurso dalyvių asmeninius duomenis (vardą, pavardę ir el. pašto adresą) naudoti tik fotografijų konkurso organizavimo, parodos ir katalogo rengimo, viešinimo tikslais.

DALYVIO ANKETA

PATEIKIMO INSTRUKCIJA

KAUNO TVIRTOVĖS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

INTERAKTYVUS KAUNO TVIRTOVĖS ŽEMĖLAPIS