Muziejus šiandien: dirba iki 18:00
Žemaičių plentas 73, Kaunas | Kaip atvykti?

Iš padangės į praeities gelmes: žvilgsnis į Kauno tvirtovės fortus iš viršaus

Paroda baigėsi | 2017 12 05 – 2018 04 30

Kauno tvirtovė, statyta 1882 – 1915 metais, buvo viena moderniausių ir reikšmingiausių Rusijos imperijos sausumos tvirtovių, gavusių aukščiausią – pirmos klasės rangą. Ją nuolat bandyta kuo labiau  modernizuoti ir tuose palaipsniui atliktuose  fortų bei kitų gynybinių objektų patobulinimuose, gerai atsispindi esminiai bendrojo fortifikacijos mokslo raidos bruožai.  Antai pirmiesiems simetriškiems fortams (I-III) būdingas nuo XIX a. vidurio vyravęs tipinis išplanavimas, mūrinės raudonų (molio) plytų sienos. Tuo tarpu vėliausiai –  XX a. pradžioje pastatytas  kompaktiškas IX fortas jau buvo gelžbetonio konstrukcijos,  turėjo  kontreskarpines galerijas, naujo tipo artilerijos kazematus (kofrus), šarvuotus stebėjimo bokštelius bei kitus įrengimus, atliepiančius naujausias to meto technologines tendencijas. Kauno tvirtovę sudarė daugiau kaip 300  elementų: fortai, baterijos, centriniai įtvirtinimai, kelių rūšių kareivinės, maisto bei šaudmenų sandėliai, administraciniai,  sakraliniai pastatai ir kiti statiniai. Jie stovėjo (ir daugelis tebestovi) tiek pačiame Kauno mieste, tiek  jo apylinkėse –  abipus Nemuno ir Nėries upių.  Tačiau šioje  parodoje, dėl ribotos jos apimties, dėmesys sutelktas tik  į fortus,  nes jie  neabejotinai  laikytini  visos anuometinės  Kauno gynybinės sistemos pagrindu.

Parodos tikslas nėra labai konkretus, vienpusiškas. Dalį žiūrovų paroda, tikėtina,  patrauks galimybe pažvelgti į Kauno tvirtovę netradiciniu kampu,  „atrasti“ estetiką neįprastose  architektūros  formose, jų  dermėje  su supančia gyvąja gamta. Kitus, galbūt, sudomins fortų būklė, jai poveikį darantys  urbanistiniai, agrariniai ir gamtiniai veiksniai, jų suformuotas savitas peizažas. O kai kas, apžiūrinėdamas pateiktus vaizdus, matyt, pirmiausiai sieks pažinti įtvirtinimų struktūrą, fortifikacijos elementus, suvokti skirtumus tarp jų. Parodoje panaudotos fotografijos yra reikšmingos kaip svarbiausių tvirtovės objektų  esamos faktinės būklės vizualinio dokumentavimo ateities kartoms šaltinis.

Fotonuotraukos darytos 2017 metais kamera, įtaisyta bepilotėje skraidyklėje (drone). Nuotraukų autorius – Jurgis Jarašiūnas.

Parodą parengė Kauno IX forto muziejaus Kauno tvirtovės skyrius.

Paroda Kauno IX forto muziejuje veiks iki 2018 m.balandžio 30 d.