Muziejus šiandien: dirba iki 17:00
Žemaičių plentas 75, Kaunas | Kaip atvykti?

Lietuvai Europos atminimo ir solidarumo tinkle atstovaus Kauno IX forto muziejus

Lietuva oficialiai priimta į Europos atminimo ir solidarumo tinklo (angl. European Network Remembrance and Solidarity, ENRS) stebėtojų grupę, o mūsų šaliai šioje organizacijoje atstovaus Kauno IX forto muziejus. 

Jo direktorius Marius Pečiulis dalyvauja šio tinklo patariamosios tarybos veikloje. Artimiausias patariamosios tarybos posėdis numatytas rytoj, vasario 4 dieną. 

Europos atminimo ir solidarumo tinklas – tai 2005 metais įsteigta nevyriausybinė organizacija, kuri akademiniais tyrimais, publikacijomis, parodomis, tiriamaisiais vizitais ir kitomis veiklomis siekia stiprinti dialogą XX a. Europos istorijos tema, prisidėti kuriant bendrą europietišką atminties kultūrą, grindžiamą tarpusavio pasitikėjimo dvasia. Ypatingas dėmesys skiriamas diktatūrų, karų ir socialinio pasipriešinimo istorijai. 

„Tikiu, kad galimybė bendradarbiauti su Europos atminimo ir solidarumo tinklo partneriais prisidės prie geresnio istorinės atminties suvokimo, atvers naujų perspektyvų ir požiūrio taškų, paskatins taip trūkstamas diskusijas visuomenėje, taip pat suteiks galimybę tiek Lietuvai, tiek Kauno IX forto muziejui būti labiau matomiems ir išgirstiems tarptautinėje erdvėje“, – sako kultūros ministras Simonas Kairys.

Anot Kauno IX forto muziejaus direktoriaus M. Pečiulio, trauminių XX a. istorijos patirčių inspiruotos visuomenės transformacijos, harmoningos raidos lūžiai nepalieka abejingų iki šių dienų, o su šiomis temomis sietini klausimai, patekę į viešąjį diskursą, daugeliu atvejų tampa rezonansiniais ir nukrypstančiais nuo konstruktyvaus dialogo paieškų. 

„Kauno IX forto muziejui, reprezentuojančiam problematiškiausius XX a. Lietuvos istorijos periodus, ypač svarbus dalyvavimas minėtoje organizacijoje. Muziejuje pristatomos temos neapsiriboja vien tik siaura lokaline mūsų krašto patirtimi, bet giliai įsirėžia ir į kitų šalių naratyvus. Norėdami surasti atsakymus į mums rūpimus klausimus, privalome juos kelti ir būti išgirsti tarptautinėje arenoje. Tikimės, kad tokią galimybę Kauno IX forto muziejui sudarys dalyvavimas Europos atminimo ir solidarumo tinklo veikloje“, – teigia M. Pečiulis. 

ENRS patvirtino savo sutikimą ir norą bendradarbiauti su Lietuva, atsižvelgęs į 2020 metų pabaigoje gautą kultūros ministro kreipimąsi dėl Lietuvos prisijungimo prie šio tinklo. Lietuva į ENRS priimta kaip šalis stebėtoja. Šis statusas turėtų galioti dvejus metus. Stiprinant institucijų bendradarbiavimą bus siekiama, kad mūsų šalis taptų visateise tinklo nare.

Daugiau informacijos ENRS interneto svetainėje.