Muziejus šiandien: dirba iki 17:00
Žemaičių plentas 75, Kaunas | Kaip atvykti?

Korupcijos prevencija

Darbuotojas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Kauno IX forto muziejuje, – Išteklių valdymo skyriaus vedėja Tatiana Korotkova, tel. +370 665 23819, korupcijos.prevencija@9fortomuziejus.lt

Aktuali informacija dėl korupcijos prevencijos

Gautų dovanų tvarkos aprašas

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas

Aktuali informacija privačių interesų deklaravimo klausimais  

Kauno IX forto muziejaus pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Deklaravimo tvarką reglamentuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 5 straipsnis bei VTEK patvirtintos Privačių interesų deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklės.

Daugiau informacijos galite rasti VTEK interneto svetainėje.