Muziejus šiandien: dirba iki 18:00
Žemaičių plentas 73, Kaunas | Kaip atvykti?

Lietuvos kariuomenė – tragiško likimo fotografo akimis

Paroda baigėsi | 2019 01 20 – 2019 02 10

Kauno IX forto muziejuje  2019-01-20 – 2019-02-10 eksponuojama Otono Milaševičiaus fotografijos darbų paroda. Otonas Milaševičius (1904–1941) – Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas. 1925 metais baigė Lietuvos karo mokyklos VII laidą, 1929 metais – Aukštųjų karininkų kursų Inžinerijos skyrių. 1932 metais pasiųstas studijuoti į Čekoslovakijos intendantų akademiją Prahoje. Tarnavo Technikos pulke Radviliškyje, Karo technikos štabe, Generalinio kariuomenės štabo IV skyriuje. Gyvenime jis taip pat buvo puikus fotografas, dar prieš karą dalyvavęs tarptautinėse parodose. Aktyviai fotografavo Lietuvos kariuomenės gyvenimą, jo nuotraukos buvo spausdinamos „Kario“ ir „Kardo“ žurnaluose. Pirmomis karo dienomis kartu su 29-ojo korpuso karininkais per prievartą vežamas į Rytus, 1941 metų birželio 24 dieną nusišovė paskutinėje Lietuvos teritorijoje – Adutiškio geležinkelio stotyje. Adutiškyje ir palaidotas. Kauno IX forto muziejaus lankytojai turi galimybę susipažinti su unikaliais šio tragiško likimo fotografo darbais.

Parodos rengėjas – Vyčio paramos fondas.