Muziejus šiandien: nedirba
Žemaičių plentas 73, Kaunas | Kaip atvykti?

Muziejus pasitinka mokslo metus su nauja edukacine programa

2017 m. rugsėjo 1 d.

Kauno IX forto muziejus sveikina visus moksleivius ir mokytojus su Rugsėjo 1-ąja – mokslo ir žinių diena! Muziejaus edukatoriai kviečia 2017-2018 mokslo metais 9-12 kl. mokleivius iš visos Lietuvos apsilankyti muziejuje ir sudalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose Holokausto tema. Edukacinės programos „Holokaustas Lietuvoje“ tikslas – sistemingai supažindinti su istorijoje beprecedenčiu naikinimo procesu ir ugdyti toleranciją bei atvirumą kitoms tautoms. Keturiuose skirtinguose edukaciniuose užsiėmimuose apie Holokaustą mokoma įvairiais kontekstais – supažindinama su žydų kultūra, nagrinėjami Holokausto vykdytojų motyvai, žydų gelbėtojų istorijos, skatinama diskutuoti, apmąstyti moralinius ir dvasinius klausimus.

Žydų kultūra ir pasiekimai

Edukacinis užsiėmimas apie žydų tautos kultūrą ir tradicijas. Dalyviai supažindinami pagrindiniais žydų kultūros principais, žymiais Lietuvos ir pasaulio žydais bei jų pasiekimais. Užduotys atliekamos grupėse – dalyviai (žinodami arba spėdami) turi susieti pateiktas žinomų žydų fotografijas su daiktais-užuominomis. Kiekviena asmenybė ir pasiekimai detaliau pristatomi aptariant atliktos užduoties rezultatus. Užsiėmimo metu susipažįstama su žydų indėliu į pasaulio literatūrą, mokslą, meną, muziką ir kitas sritis. Užsiėmimas ugdo nestereotipinį mąstymą ir toleranciją.

Bausti negalima pasigailėti

Edukacinis užsiėmimas apie Holokaustą ir jo vykdytojus Lietuvoje. Užsiėmimo forma – vaidmenų žaidimas „Teismas“. Dalyviai supažindinami su Holokausto istorija Lietuvoje ir IX forte, pristatomas žmogaus prisipažinimas vykdžius žydų naikinimą bei liudytojo pasakojimas. Pasiskirstę vaidmenimis dalyviai analizuoja priežastis, kodėl Tautinio darbo apsaugos bataliono kariai dalyvavo žydų nakinime. „Teismo“ metu nagrinėjami Holokausto vykdytojų motyvai, analizuojama situacija, o ne teisiami konkretūs asmenys. Užsiėmimas skatina kritiškai mąstyti, argumentuotai išsakyti nuomonę, diskutuoti apie moralę ir vertybes.

Išgelbėjęs gyvybę – išgelbsti pasaulį

Edukacinis užsiėmimas apie žydų gelbėjimą Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metu. Dalyviai supažindinami su nacių vykdytais nusikaltimais, istoriniais įvykiais IX forte nacių okupacijos laikotarpiu. Pristatomi Pasaulio tautų teisuoliai – drąsūs žmonės, kurie nepaisydami gresiančio pavojaus prisidėjo prie žydų gelbėjimo. Atlikdami užduotis grupėmis, dalyviai detaliau susipažįsta su gelbėtojais, identifikuoja jų motyvus ir asmenines savybes, galimai lėmusias sprendimą rizikuoti ir gelbėti žydus. Užsiėmimas ugdo analitinį mąstymą, moko atpažinti žmonių asmenines savybes, skatina diskutuoti apie moralę ir vertybes.

Pabėgimas iš IX forto

1943 metų Kalėdų naktį įvyko legendinis 64 kalinių pabėgimas iš IX forto, kai kuriems iš jų tapęs stebuklingu išsigelbėjimu. Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai susipažįsta su filmuose ir knygose įamžinta istorija, sužino apie holokausto įvykius Antrojo pasaulinio karo metais bei kodėl IX fortas gavo kodinį pavadinimą „Įmonė 1005B“. Išgirdę pabėgimo istoriją bei įsijautę į kalinių vaidmenį, dalyviai patys planuoja pabėgimo eigą, susidėlioja pabėgimo planą ir atkartoja 1943 metų gruodžio 25 d. pabėgimą iš IX forto. Užsiėmimo metu gilinamos dalyvių istorinės žinios, ugdomas kūrybiškumas. Pabėgimo planavimas ir įvykdymas grupelėmis ugdo dalyvių komandinio darbo įgūdžius.

naujienlaiksratis_A4