Muziejus šiandien: dirba iki 17:00
Žemaičių plentas 75, Kaunas | Kaip atvykti?

Ar Tau įdomu… VAIKAI TREMTYJE KAIP GYVENO? | 4–8 kl.

Išvažiuojamoji kultūrinės edukacijos paslauga supažindina moksleivius su Lietuvos gyventojų tremties istorija sovietmečiu. Naudojant atraktyvias ir paveikias edukacines priemones, grįstas empiriniais momentais, dalyviams atsiskleidžia tremčių kontekstas, tremtyje gyvenusių asmenų, ypač vaikų, gyvenimo sąlygos (buitis, aplinka, kasdienybė…). Sudaromos sąlygos refleksijai bei įvairiems palyginimams, susijusiems su tremčių vietose gyvenusių ir dabartinėmis sąlygomis augančių vaikų fizine bei psichologine būsena. Dalijimasis mintimis, pastebėjimais skatina mokinių saviraišką, ugdo kūrybiškumą.

Daugiau informacijos teiraukitės tel. +370 620 20790 arba el. paštu edukacija@9fortomuziejus.lt

Įprasta kaina – 5 Eur asmeniui

Du nusisukę mokiniai – mergina ir vaikinas – domisi edukacinio užsiėmimo priemonėmis.