Muziejus šiandien: nedirba
Žemaičių plentas 73, Kaunas | Kaip atvykti?

EKSKURSIJOS

Covid-19 pandemijos metu ekskursijos ir edukaciniai užsiėmimai muziejuje vedami ne didesnėms nei 5 asmenų grupėms.

APŽVALGINĖ EKSKURSIJA (OKUPACIJŲ EKSPOZICIJOJE – IX FORTE – POŽEMIUOSE)
Apžvalginė ekskursija (3 val. 30 € grupei + įėjimo bilietai)
Kauno IX forto muziejų sudaro dvi pagrindinės dalys – IX fortas ir Okupacijų ekspozicija.
• Ekskursija prasideda Okupacijų ekspozicijoje, kurioje lankytojai supažindinami su sovietų ir nacių okupacijų vykdytais nusikaltimais Lietuvoje.
• Ekskursija tęsiama IX forte (kitame pastate) – lankytojai supažindinami su IX forto istorija, autentiškomis erdvėmis bei skirtingus laikotarpius pristatančiomis ekspozicijomis.
• Apsilankoma IX forto gynybinėje sienoje (požemiuose).

IX FORTO ISTORIJA (IX FORTE)
Apžvalginė ekskursija (1 val. 30 min. 15 € grupei + įėjimo bilietai)
Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su skirtingais IX forto istorijos laikotarpiais:
• IX forto puskaponieryje pristatoma Kauno tvirtovės istorija, supažindinama su IX forto statybomis, ginkluote, kitais Kauno tvirtovės fortais, Vokietijos ir Rusijos kariuomenėmis I pasaulinio karo metu.
• Apsilankoma tarpukario Lietuvos laikotarpiu IX forte veikusio Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo skyriaus kalinių kamerose, karceriuose, pasimatymų kambaryje.
• Pristatomos ekspozicijos atspindinčios nacių okupaciją Lietuvoje: masines žudynes IX forte ir Lietuvoje, kalinių pabėgimą iš IX forto, Kauno getą bei jo gyventojų likimus, žydų gelbėtojus.

KAUNO TVIRTOVĖ 1879-1918 m. (IX FORTE)
Teminė ekskursija (1 val. 10 € grupei + įėjimo bilietai)
Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su Kauno tvirtovės istorija. Pristatoma nauja ekspozicija IX forto gynybiniame įtvirtinime (puskaponieryje) apie Kauno tvirtovės priešistorę, statybas, modernizaciją, ginkluotę ir įgulą. Restauruotuose IX forto kazematuose pristatomi atkurti tikslūs pabūklų maketai. IX forto kareivinėse supažindinama su I pasauliniame kare kovojusių Rusijos ir Vokietijos kariuomenių ginkluote, ekipuotės elementais, karo buities daiktais.
Rekomenduojama su šia ekskursija papildomai užsisakyti ir ekskursiją į IX forto gynybinę sieną (požemius).

IX FORTO GYNYBINĖ SIENA (POŽEMIUOSE)
Teminė ekskursija (45 min. 10 € grupei + įėjimo bilietai)
Ekskursijos dalyviai supažindinami su IX forto gynybinių įtvirtinimų struktūra: apsilankoma požeminėse susisiekimo galerijose, susipažįstama su buvusiomis artilerijos pabūklų ir įgulos pozicijomis, artilerijos ginkluote. Galimybė išvysti IX forto įgulos naudotą geriamojo vandens šulinį, amunicijos sandėlius, artilerijos pabūklų ir įgulos slėptuves.

IX FORTAS – KAUNO SUNKIŲJŲ DARBŲ KALĖJIMO SKYRIUS (IX FORTE)
Teminė ekskursija (45 min. 10 € grupei + įėjimo bilietai)
Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su tarpukario Lietuvos laikotarpiu IX forte veiksiu Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo skyriumi: pristatomi IX forto pertvarkymai pritaikant gynybinius įtvirtinimus kalėjimo reikmėms, apsilankoma kalinių pasimatymų kambaryje, buvusio kalėjimo kiemeliuose kamerose ir karceriuose, supažindinama su IX forte kalėjusių kalinių gyvenimo ir darbo sąlygomis.

HOLOKAUSTAS LIETUVOJE (IX FORTE)
Teminė ekskursija (1 val. 10 € grupei + įėjimo bilietai)
Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su II pasaulinio karo metu nacistinės Vokietijos vykdytu žydų tautos naikinimu: pristatomos ekspozicijos apie 1941-1944 m. vykdytas masines žudynes IX forte ir Lietuvoje, Kauno geto istoriją bei jo gyventojų likimus, lietuvius žydų gelbėtojus, supažindinama su masiniu užsienio valstybių piliečių žydų naikinimu IX forte ir užsienio diplomatais gelbėjusiais žydus II pasaulinio karo metu, IX forte vykusiu nacių nužudytų žmonių palaikų naikinimu bei legendiniu kalinių (lavonų degintojų) pabėgimu iš IX forto. Apsilankoma prie masinių žudynių lauko bei memorialinio paminklo.

OKUPUOTA LIETUVA 1940-1990 m. (OKUPACIJŲ EKSPOZICIJOJE)
Teminė ekskursija (45 min. 10 € grupei + įėjimo bilietai)
Ekskursija Okupacijų ekspozicijoje supažindina lankytojus su sovietų ir nacių okupacijų vykdytais nusikaltimais Lietuvoje. Apsilankoma prie menininko K.Morkūno sukurto vitražo „Nenugalėtoji Lietuva“, kalbama apie pirmosios ir antrosios sovietinės okupacijos metu vykdytas Lietuvos gyventojų represijas, Lietuvos valstybingumo sunaikinimą, lietuvių gyvenimą tremtyje, Romo Kalantos auką. Supažindinama su Nacistinės okupacijos metu vykdytu taikių Lietuvos gyventojų represavimu, Lietuvių kalinimu koncentracijos stovyklose, pristatoma ekspozicija, supažindinanti su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu.