Muziejus šiandien: dirba iki 18:00
Žemaičių plentas 73, Kaunas | Kaip atvykti?

EKSKURSIJOS

IX FORTAS: NUO ĮTVIRTINIMO IKI MUZIEJAUS *
Apžvalginė ekskursija (2 val. 30 min. 30 € grupei + įėjimo bilietai)
Ši ekskursija – puiki galimybė pažinti skirtingus IX forto istorijos laikotarpius. Tai tarsi kelionė laiku, aprėpianti ne vieną įvykių kupiną dešimtmetį – nuo Kauno tvirtovės iki nacių okupacijos Lietuvoje.
Pirmiausia ekskursijos dalyviams IX forto puskaponieryje pristatoma Kauno tvirtovės istorija, pasakojama apie IX forto statybas, ginkluotę, kitus Kauno tvirtovės fortus, Vokietijos ir Rusijos imperijų kariuomenes I pasaulinio karo metu. Po pažinties su Kauno tvirtovės tematikos ekspozicijomis, aplankomas unikalus IX forto elementas – gynybinė siena (požeminės susisiekimo galerijos). Išėjus pro ją laukan, nuo kareivinių stogo apžvelgiama visa gynybinio įtvirtinimo struktūra.
Vėliau apsilankoma Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo skyriaus, veikusio IX forte tarpukariu, pasimatymų kambaryje, kalinių kamerose ir karceriuose.
Ekskursija tęsiama susipažįstant su NKVD tranzitinio kalėjimo, veikusio IX forte per pirmąją sovietinę okupaciją, tema. Po to pereinama prie vieno tragiškiausių IX forto periodų – nacių okupacijos Lietuvoje: apžiūrimos ekspozicijos apie masines žudynes IX forte ir Lietuvoje, kalinių pabėgimą iš IX forto, Kauno getą bei jo gyventojų likimus, žydų gelbėtojus.
Ekskursijos pabaigoje apsilankoma prie masinių žudynių lauko ir monumento nacizmo aukoms atminti.

KAUNO TVIRTOVĖ 1879–1918 m.*
Teminė ekskursija (1 val. 15 € grupei + įėjimo bilietai)
Kodėl ir kaip statytas Kauno tvirtovės IX fortas? Kuo jis išsiskyrė iš kitų? Kas buvo forto gynėjai ir kokia karine technika jie aprūpinti? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų smalsumą keliančių klausimų, susijusių su Kauno tvirtove, sužinos ekskursijos dalyviai.
Per ekskursiją lankomasi ekspozicijoje, esančioje IX forto gynybiniame įtvirtinime (puskaponieryje),
kur supažindinama su Kauno tvirtovės priešistore, statybomis, modernizacija, ginkluote ir įgula. Restauruotuose IX forto kazematuose pristatomi atkurti tikslūs pabūklų maketai, o kareivinėse apžvelgiama I pasauliniame kare kovojusių Rusijos ir Vokietijos imperijų kariuomenių ginkluotė, ekipuotės elementai, karo buities daiktai.
Rekomenduojama su šia ekskursija papildomai užsisakyti ir ekskursiją į IX forto gynybinę sieną (požemius).

IX FORTO GYNYBINĖ SIENA – POŽEMIAI*
Teminė ekskursija (45 min. 15 € grupei + įėjimo bilietai)
Už masyvių metalinių gergždžiančių durų – paslaptingai atrodančios požeminės susisiekimo galerijos. Čia galima patekti tik su ekskursijų vadovu. Jis atskleidžia mįslingiausias IX forto gynybinių įtvirtinimų detales: papasakoja apie artilerijos ginkluotę, buvusias artilerijos pabūklų ir įgulos pozicijas, aprodo jų slėptuves, geriamojo vandens šulinį ir amunicijos sandėlius.

IX FORTAS – KAUNO SUNKIŲJŲ DARBŲ KALĖJIMO SKYRIUS*
Teminė ekskursija (45 min. 15 € grupei + įėjimo bilietai)
Su kuo, Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo kontekste, asocijuojami žodžiai „Betoninis maišas“, „Šlapiasis“, „Kurortinis“? Kokius darbus dirbdavo kaliniai? Kaip susitikdavo su artimaisiais? Šioje ekskursijoje – išsamiai apie tarpukario Lietuvos laikotarpiu IX forte veikusį Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo skyrių.
Ekskursijos dalyviai sužino apie IX forto pertvarkymus pritaikant gynybinius įtvirtinimus kalėjimo reikmėms, apsilanko kalinių pasimatymų kambaryje, buvusio kalėjimo kiemeliuose, kamerose ir karceriuose, susipažįsta su IX forte kalėjusių kalinių gyvenimo ir darbo sąlygomis.

HOLOKAUSTAS LIETUVOJE*
Teminė ekskursija (1 val. 20 min. 15 € grupei + įėjimo bilietai)
Tragiškus Holokausto įvykius ryškiai mena IX fortas, per Antrąjį pasaulinį karą paverstas viena iš didžiausių masinių žudynių vietų nacistinės Vokietijos okupuotoje Lietuvoje. Ekskursijos dalyviai susipažįsta su ekspozicijomis apie 1941–1944 m. vykdytas masines žudynes IX forte ir Lietuvoje, Kauno geto istorija bei jo gyventojų likimais, lietuviais žydų gelbėtojais, užsienio valstybių piliečių žydų naikinimu IX forte, užsienio diplomatais, gelbėjusiais žydus II pasaulinio karo metu, ir legendiniu kalinių (lavonų degintojų) pabėgimu iš IX forto. Ekskursija užbaigiama apsilankant prie masinių žudynių lauko bei memorialinio paminklo.

* BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA el. paštu muziejus@9fortomuziejus.lt arba telefonu +370 686 26243.