Muziejus šiandien: nedirba
Žemaičių plentas 73, Kaunas | Kaip atvykti?

Projektai

Kauno IX forto muziejaus turizmo paslaugų įvairovės plėtra (2012-2015 m.)
Projekto tikslas – kompleksiškai pritaikyti turizmui Kauno IX forto muziejų, sukuriant šiuolaikinėmis technologijomis paremtą interaktyvią ekspoziciją, skirtą atvaizduoti karo istoriją visuomenei. Europos Sąjungos lėšomis finansuoto projekto metu buvo suprojektuoti bei atlikti IX forto puskaponierio tvarkomieji statybos darbai bei sukurta nauja muziejinė ekspozicija apie Kauno tvirtovę.
Sanglaudos programa.
Priemonė: Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms.
Europos regioninės plėtros fondo parama: 710,5 tūkst. Eur.

Muziejinės ekspozicijos „KAUNO TVIRTOVĖ“ atnaujinimas (2014 m.)
Projekto tikslas – bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų atstovais bei pritaikant inovatyvias kūrybines idėjas atnaujinti ekspoziciją „Kauno tvirtovė 1882-1915”. Reprezentuoti muziejaus sukauptą istorinę medžiagą šiuolaikiškais eksponavimo elementais, sudarant sąlygas muziejaus socialinio vaidmens plėtotei – naujų edukacinių programų kūrimui, neformalaus jaunimo ugdymo vykdymui bei muziejaus vizualinės erdvės emociniam paveikumui.
Sritis: kultūros edukacija.
Priemonė: Muziejų ekspozicijų atnaujinimas
Kultūros rėmimo fondo parama: 15 929,10 Eur

Informacinio-edukacinio terminalo įrengimas Kauno IX forto muziejuje (2014 m.)
Projekto tikslas – sukurti ir integruoti mąstymą, atidumą, pastabumą lavinančius virtualius mokomuosius žaidimus, interaktyviai supažindinantį vaikus ir jaunimą su Kauno tvirtovės IX forto istorija bei muziejaus ekspozicijomis. Projekto metu įsigyta reikalinga įranga, atlikti programavimo bei grafinio dizaino darbai.
Sritis: Kultūros edukacija.
Priemonė: Muziejų ekspozicijų ir parodų pritaikymas vaikams ir jaunimui
Kultūros rėmimo fondo parama: 7 240,50 Eur

 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Lokalinė Holokausto raidos analizė nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse“ (2016 m.)

Projekto tikslas – organizuoti tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą lokalinei Holokausto raidos analizei nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse.

Sritis – Tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Kultūros rėmimo fondo parama: 5000,00 Eur

 

Interaktyvi nuolatinė ekspozicija, skirta IX forte nužudytiems užsienio valstybių piliečiams atminti (2016 m.)

Projekto tikslas – išplėsti Kauno IX forto muziejaus teikiamų paslaugų  asortimentą  ir prieinamumą

skirtingoms Lietuvos bei užsienio valstybių turistų tikslinėms  grupėms, skatinti visuomenės domėjimąsi Holokausto istorija.

Sritis – Inovatyvių paslaugų kūrimas, sklaida ir viešinimas

Kultūros rėmimo fondo parama: 7500,00 Eur