Muziejus šiandien: dirba iki 17:00
Žemaičių plentas 75, Kaunas | Kaip atvykti?

PROJEKTO Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0022

KAUNO IX FORTO MUZIEJAUS MODERNIZAVIMAS

Kauno IX forto muziejus įgyvendino projektą „Kauno IX forto muziejaus modernizavimas“, projekto kodas Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0022 pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 priemonę „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“. 

Projekto tikslas – gerinti muziejaus paslaugų kokybę, didinant paslaugų prieinamumą, interaktyvumą ir sukuriamą pridėtinę vertę, skatinti didesnę paslaugų paklausą ir papildomus lankytojų srautus (atnaujinant esamą muziejaus infrastruktūrą).

Įgyvendinant projektą buvo išspręsta esminė problema – atnaujinta nusidėvėjusi muziejaus vidaus ir išorės infrastruktūra bei pasenusi įranga, taip sudarant palankias sąlygas teikti kokybiškas ir inovatyvias paslaugas, atitinkančias augančius tikslinių muziejaus lankytojų grupių (lankytojų iš Lietuvos, užsienio turistų, moksleivių ir žmonių su negalia) poreikius. Modernizavus muziejaus infrastruktūrą, Okupacijų ekspozicijos pastatas (Žemaičių pl. 73, Kaunas, Unikalus Nr. 1901-9003-1038) pritaikytas ištisus metus teikti parodų eksponavimo, renginių ir edukacinių užsiėmimų organizavimo paslaugas, jame užtikrinamos eksponatų saugojimo sąlygos pagal reikalavimus bei įdiegti vartotojų poreikius atitinkantys technologiniai sprendimai.

Renovacijos metu buvo atlikti šie rangos statybos ir tvarkybos darbai:
įrengta šildymo vėdinimo sistema;
įrengta nauja gaisro aptikimo ir signalizacijos įranga;
įrengta nauja apsaugos sistema;
pakeistos durys;
atnaujinta stogo danga;
atnaujinta grindų danga;
atnaujinta pastato hidroizoliacija;
apšiltintos pastato sienos;
pakeisti pastato elektros jėgos ir apšvietimo sistemų kabeliai, instaliacija ir patalpų šviestuvai;
įrengtos naujos patalpos (edukacijų erdvė, kavinės erdvė, sanitariniai mazgai, informacinis centras).

Muziejuje įrengtos naujos edukacinės, renginių organizavimo, eksponatų saugojimo ir parodų erdvės, kuriomis planuojama papildomai pritraukti 17 591 lankytojų per metus (bendras lankytojų apsilankymų skaičiaus pasiektų 67 606 per metus), o bendra lankytojų apsilankymo trukmė sudarys 162 020 valandų.

Projekte numatytų veiklų finansavimui pagal sutartį su VŠĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ skirta – 5 070 029,00 Eur.  

Projekto pradžia – 2020-12-17

Projekto pabaiga – 2024-06-30

Įgyvendinančioji institucija VŠĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ https://www.cpva.lt/

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis: www.esinvesticijos.lt