Muziejus šiandien: dirba iki 17:00
Žemaičių plentas 75, Kaunas | Kaip atvykti?

Kęstučio Grigaliūno paroda „Lietuvos žydai, grįžę iš nacių konclagerių“

Paroda veiks iki 2025 m. kovo 2 d.

Meninio tyrimo (vykdomo nuo 2008 metų) „Mirties dienoraščiai“ dalis – „Lietuvos žydai, grįžę iš nacių konclagerių“.

Parodos autorius Kęstutis Grigaliūnas – Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas.

Paroda yra sudaryta iš knygos, į kurią sudėtos 2 700 žydų tautybės asmenų biografijos, ir 333 veidų fotografijų kartu su trumpomis tų žmonių biografijomis.

Žydų tautybės asmenys, išlaisvinti iš nacių konclagerių, jokių dokumentų neturėjo, todėl ne kartą buvo apklausiami sovietų filtraciniuose lageriuose, siekiant patvirtinti jų nurodomą tapatybę. Visiems jiems buvo užvestos filtracinės bylos.

Šio tyrimo tikslas – surinkti ir viename leidinyje pateikti visus Lietuvos žydų tautybės asmenis, minimus filtracinėse bylose ir kortelėse, dabar saugomose Lietuvos ypatingajame archyve, o svarbiausia – sudaryti šių asmenų biografijas (gimimo metai ir vieta, gyvenamoji vieta, specialybė, kalinimo vietos, išlaisvinimo data, kas išlaisvino, per kokius filtracinius lagerius grįžo į Lietuvą, kur apsigyveno), taip pat įvardyti visus šių asmenų artimuosius, minimus filtracinėse bylose, tiek likusius gyvus, tiek žuvusius.

Medžiaga šiam projektui surinkta iš Lietuvos ypatingojo archyvo, esančio fonde K-1, kurio apyrašuose Nr. 59 ir Nr. 61 saugomos filtracinės bylos.

Knygos sudarymą ir leidybą, taip pat ir šią parodą iš dalies parėmė Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus dailės akademija.